21 lutego 2019

Raport Nr 20/2016

REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o otrzymaniu 9 marca 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 9 marca 2016 r. (sygn. BY. XIII NS-Rej. KRS/001583/16/366), dotyczącego rejestracji zmian Statutu Spółki.

Dodatkowo Spółka informuje, iż Sąd zarejestrował także zmianę sposobu reprezentacji Spółki.

W załączeniu treść §6 ust 2, §13 ust. 1, §15 ust. 3, §16 ust. 1, §17, Statutu Spółki w dotychczasowym i obecnym brzmieniu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej