21 lutego 2019

Raport Nr 8/2016

WEJŚCIE W ŻYCIE WARUNKOWEJ UMOWY PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI Z FUNDUSZEM ALTUS NSFIZ WIERZYTELNOŚCI 3.

Treść raportu

18 lipca 2016 r. Zarząd EGB Investments S.A. został powiadomiony o wejściu w życie warunkowej umowy przelewu wierzytelności (o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 50/2016 z 1 lipca 2016 r.). Na jej podstawie Spółka nabyła od ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 wierzytelności o łącznej wysokości nominalnej wynoszącej na dzień 31 marca 2016 roku: 82,33 EUR oraz ponad 69 mln zł. Kryterium uznania ww. umowy za istotną Zarząd Spółki oparł na podstawie przepisów, które obowiązywały emitentów Alternatywnego Systemu Obrotu przed 3 lipca br., odnoszących się do wartości nabywanych wierzytelności, które zgodnie z ww. umową przekraczały próg 20% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EGB Investments za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Zarząd Spółki zaznacza, iż na podstawie obecnie obowiązujących przepisów EGB Investments S.A. będzie korzystała z innego kryterium istotności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej