21 lutego 2019

Raport Nr 2/2017

PODPISANIE UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU PROTEGAT 1 NS FIZ.

Treść raportu

10 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała podpisaną z ALTUS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie całością portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej