21 lutego 2019

Raport Nr 44/2016

PODPISANIE POROZUMIENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY ZLECENIA ZARZĄDZANIA PORTFELEM WIERZYTELNOŚCI EGB WIERZYTELNOŚCI 1 NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 25 maja br. Spółka podpisała porozumienie dotyczące rozwiązania umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego (dawniej Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS), o zawarciu której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 44/2015 z 10 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej