21 lutego 2019

Raport Nr 45/2016

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż na posiedzeniu jakie miało miejsce 3 czerwca br. Rada Nadzorcza, powołała z dniem 6 czerwca br. Pana Marcina Grabarza do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa.

W związku z tym z dniem 6 czerwca br. Zarząd EGB Investments S.A., powołany na kadencję, która kończy się 24 listopada 2018 roku, będzie dwuosobowy i w jego skład wchodzić będą:

  • Tomasz Kuciel – jako Prezes Zarządu, oraz
  • Marcin Grabarz – jako Wiceprezes Zarządu.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej