21 lutego 2019

Raport Nr 7/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMIERZONYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 lutego br. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje w załączeniu treść proponowanych zmian Statutu.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej