21 lutego 2019

Raport Nr 19/2016

ROZPOCZĘCIE EMISJI OBLIGACJI SERII AH (1/2016) W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.

Treść raportu

8 marca 2016 r. Zarząd EGB Investments S.A, podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AH (1/2016) o wartości do 3 mln zł.

Jednocześnie Zarząd EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez Spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości Programu Emisji Obligacji, czyli 80 mln zł.

Informację o dojściu do skutku emisji, Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym EBI.

Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej