21 lutego 2019

Raport Nr 51/2016

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 25 lipca 2016 roku, na podstawie art. 400§1 oraz art. 385§1 KSH w związku z §13 ust.1 lit. a) i c) Statutu Spółki otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego skierowane na piśmie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Do żądania dołączono także projekty stosownych uchwał.

Podstawa prawna

§4 ust. 2 pkt. 1 lit. 1a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej