21 lutego 2019

Raport Nr 77/2015

Bydgoszcz, 16 listopada 2015 r.

WYKUP OBLIGACJI SERII S WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

EGB Investments SA informuje, iż 16 listopada br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments SA w 2013 roku.

Seria S była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

:

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej