21 lutego 2019

Raport Nr 25/2016

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AF (2/2015).

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie:

  • 188.460 zł w ramach drugiego okresu odsetkowego od obligacji serii AF (2/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00053.
Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej