21 lutego 2019

Raport Nr 16/2016

PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII I ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI 2

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 23 lutego br. Spółka otrzymała potwierdzenie przydziału 36 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii I funduszu ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 2. Cena emisyjna każdego z nich wyniosła 1 tys. zł.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej