21 lutego 2019

Raport Nr 2/2015

WYKUP OBLIGACJI SERII R W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 9 stycznia br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu 42 sztuk obligacji imiennej serii R o łącznej wartości nominalnej 1,26 mln zł wraz z odsetkami.

Seria R była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 50/2014 z 10 lipca 2014 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej