21 lutego 2019

Raport Nr 4/2017

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, o przyspieszeniu terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2016 roku. Nowy termin publikacji to 6 lutego 2017 roku.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 r. (raport bieżący EBI nr 2/2016 z 14 stycznia 2016 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 9 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej