21 lutego 2019

Raport Nr 48/2015

POWOŁANIE NOWEGO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej – EGB Finanse Sp. z o.o. powołało do składu Zarządu – Pana Tomasza Kuciela i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa. Kadencja obecnego Zarządu upłynie z dniem 28 czerwca 2016 r.

Tym samym Zarząd spółki zależnej jest tożsamy z Zarządem spółki dominującej Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Kuciela został opublikowany wraz z raportem EBI nr 41/2015 z 14 maja 2015 r.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej