17 lutego 2021

17 LUTEGO 2021, NUMER RAPORTU ESPI 8/2021 Wysokość odzysków w styczniu 2021 r.

Zarząd GetBack S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w styczniu 2021 r. Odzyski za styczeń 2021 r. wyniosły: 13 688 584 PLN. Podpisy osób reprezentujących emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:29

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej