26 lutego 2024

26 LUTEGO 2024, NUMER RAPORTU ESPI 4/2024 – Wypłata 8. raty układowej oraz przyspieszona wypłata części 9. raty układowej

Zarząd Capitea S.A („Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 26 lutego 2024 r. uchwały Zarządu Emitenta, na mocy której Emitent dokona wypłaty w całości 8 raty układowej („wypłata raty układowej”) i w części tj. 10% 9 raty układowej obejmującej wierzytelności bezsporne („przyspieszona wypłata raty układowej”) wynikających z układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”).

Wypłata raty układowej i przyspieszona wypłata raty układowej, rozpocznie się od dnia 4 marca 2024 r. i będzie realizowana do 29 marca 2024 r. przez Emitenta oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

Na wypłatę raty układowej oraz przyspieszonej raty układowej Emitent planuje przeznaczyć wstępnie kwotę 35,3 mln zł, z czego:

  • 28,8 mln zł tytułem 8 raty układowej, w tym ok 28 mln zł zostanie wypłacone na rzecz obligatariuszy Emitenta
  • 6,5 mln zł tytułem 10% 9 raty układowej, w tym ok 6,4 mln zł zostanie wypłacone na rzecz obligatariuszy Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19;38

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016