11 lutego 2021

11 LUTEGO 2021, NUMER RAPORTU ESPI 6/2021 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getback S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 11 lutego 2021 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 21:33

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej