05 kwietnia 2023

5 KWIETNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 11/2023 – Realizacja płatności szóstej raty układowej.

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do dnia 31 marca 2023 r. Emitent zrealizował wypłatę pozostałej części szóstej raty układowej, tj. w części nieobjętej przyspieszoną wypłatą – o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 6 marca 2023 r.Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), płatność szóstej raty układowej przypadała na 31 marca 2023 r.

W wykonaniu powyższego Emitent dokonał płatności (w tym przekazał na depozyty sądowe) kwotę w wysokości 32,4 mln zł, zaś łącznie z wcześniejszą przyspieszoną płatnością szóstej raty układowej, Emitent przeznaczył na wypłatę szóstej raty układowej łącznie kwotę 40,2 mln zł. Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty szóstej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu.

Emitent na płatności od pierwszej do szóstej raty układowej przekazał łącznie kwotę 104,2 mln zł.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:41

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej