06 marca 2023

6 MARCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 8/2023 – Wypłata szóstej raty układowej

Zarząd Capitea S.A („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 28 marca 2022 r. oraz 25/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. informuje o podjęciu, w dniu 6 marca 2023 r., uchwały Zarządu Emitenta, na mocy której Emitent dokona wypłaty pozostałej części 6. raty układowej („wypłata raty układowej”) wynikającej z układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”).

Wypłata raty układowej, rozpocznie się w dniu 6 marca 2023 r. i będzie realizowana w okresie od 6 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. przez Emitenta oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

Na wypłatę raty układowej Emitent przeznaczy kwotę 32,4 mln zł, w tym 31,6 mln zł zostanie wypłacone na rzecz obligatariuszy Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:10

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej