14 marca 2023

14 MARCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 9/2023 – Doręczenie decyzji administracyjnej z dnia 27 lutego 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 14 marca 2023 r.) pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ”KNF”) z dnia 27 lutego 2023 r. (dalej: „Decyzja”).

Na mocy Decyzji, KNF podtrzymała decyzję KNF z dnia 30 października 2020 r. w której:

a) cofnęła zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, które było udzielone Spółce przez KNF decyzją z dnia 24 września 2012 r.,

b) nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 50.000 zł.

Stwierdzone w Decyzji naruszenia miały miejsce w okresie, w którym w skład zarządu wchodzili: Konrad Kąkolewski, Bożena Solska, Anna Paczuska, Mariusz Brysik, Marek Patuła i Paweł Trybuchowski.

W opinii Spółki, Decyzja nie ma negatywnego wpływu na realizację układu z wierzycielami, gdyż od 2021 roku działalność obejmująca zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi została przeniesiona do licencjonowanej spółki zależnej tj. Asseta S.A. z siedzibą w Warszawie. Zapewnia to ciągłość generowania odzysków z portfeli wierzytelności, niezależnie od uprawomocnienia się cofnięcia zezwolenia udzielonego Spółce.

Spółka nie zgadza się z częścią stwierdzonych w Decyzji naruszeń. Po przeanalizowaniu Decyzji, Spółka rozważy wniesienie skargi na Decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:02

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej