01 lipca 2021

1 LIPCA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 19/2021 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Getback S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 12:51

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej