14 listopada 2023

14 LISTOPADA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 37/2023 – Zawarcie umowy przeniesienia ewidencji obligacji Capitea S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji, których ewidencję prowadził mBank S.A.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 6 listopada 2023 r. z domem maklerskim Q Securities S.A. oraz mBank S.A. umowy przeniesienia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji obligacji Spółki serii 4/2016 ewidencjonowanych dotychczas przez mBank S.A.

Zarząd Spółki informuje, że do zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wyżej wskazanej serii obligacji.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w związku z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Zarząd Spółki zmienił Warunki Emisji Obligacji serii 4/2016 uchwałą nr 229/2023 z dnia 13 listopada 2023 r, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała nr 229/2023 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities S.A. poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:10

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej