15 stycznia 2021

15 STYCZNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 2/2021 Przejęcie kontroli nad Dogmat Systemy S.A.

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) informuje o przejęciu przez GetBack S.A. w dniu 15 stycznia 2021 r. kontroli nad spółką Dogmat Systemy S.A. z/s w Suchym Lesie („Przejęcie”).

Spółka Dogmat Systemy S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego wydane w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Celem Przejęcia jest realizacja strategii Emitenta mająca na celu kontynuowanie zarządzania portfelami wierzytelności należącymi do funduszy własnych Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z 2 listopada 2020 r.

Przekazanie powyższego raportu nie jest spowodowane finansową istotnością transakcji a wyłącznie jej organizacyjnym znaczeniem dla realizacji strategii Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:59

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej