07 maja 2021

7 maja 2021, NUMER RAPORTU ESPI 15/2021 Uzupełnienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack S.A.za rok obrotowy 2020

Zarząd GetBack S.A. w uzupełnieniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za rok obrotowy 2020, niniejszym przekazuje stanowisko zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:24

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej