15 października 2021

15 PAŹDZIERNIKA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 30/2021 – Realizacja płatności trzeciej raty układowej

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do dnia 30 września 2021 r. Emitent zrealizował wypłatę pozostałej części trzeciej raty układowej, tj. w części nieobjętej przyspieszoną wypłatą – o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 47/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), płatność trzeciej raty układowej przypadała na 30 września 2021 r.

W wykonaniu powyższego Emitent dokonał płatności (w tym przekazał na depozyty sądowe) kwotę w wysokości 0,5 mln zł, zaś łącznie z wcześniejszą przyspieszoną płatnością trzeciej raty układowej, Emitent przeznaczył na wypłatę trzeciej raty układowej łącznie kwotę 11,9 mln zł. Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty trzeciej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:57

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej