02 czerwca 2023

2 CZERWCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 24/2023 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 2 czerwca 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2023 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:23

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej