15 maja 2024

14 maja 2024, NUMER RAPORTU 14/2024 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa : 69 UOOP

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent” lub „Capitea” podaje do wiadomości publicznej, że Emitent w dniu 13 maja 2024 roku otrzymał od DNLD HOLDINGS S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej