17 kwietnia 2023

17 KWIETNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 16/2023 – Odzyski za I kwartał 2023

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w I kwartale 2023 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski Grupy Kapitałowej w I kwartale 2023 r. wyniosły 42 175 775 PLN.

mln PLN
I kwartał 2023 I kwartał 2022 Dynamika zmian
42,2 39,0 108%

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 21:32

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej