24 października 2023

24 PAŹDZIERNIKA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 35/2023 – Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację, iż akcje Emitenta począwszy od dnia 24 października 2023 roku będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą skróconą „CAPITEA” i oznaczeniem „CAP”.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:40

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej