28 czerwca 2024

28 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU 28/2024 – Realizacja przyspieszonej wypłaty części 9. Raty układowej

Zarząd Capitea S.A (dalej: „Emitent”) informuje, że do dnia 28 czerwca 2024 r. Emitent zrealizował wypłatę części 9. raty układowej, tj. Przyspieszoną wypłatę raty układowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2024 z 09 maja 2024 r.

Na wypłatę przyspieszonej raty Emitent przeznaczył 25,5 mln zł, w tym 25,3 mln zł zostało wypłaconych na rzecz obligatariuszy.

Na płatności od pierwszej do ósmej raty i 50% z 9 raty układowej Spółka przekazała łącznie kwotę 199,3 mln zł.

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej