27 stycznia 2023

27 STYCZNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 4/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 26 stycznia 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 26 stycznia 2023 roku (NWZ), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 90,96 % w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów

2. JP Morgan Funds któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,81 % w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 3,84% w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 11:14

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej