14 stycznia 2021

14 STYCZNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 1/2021 Wysokość odzysków w grudniu 2020 r.

Zarząd GetBack S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w grudniu 2020 r.

Odzyski za grudzień 2020 r. wyniosły: 16 224 523 PLN, w tym z tytułu faktycznie zrealizowanych odzysków w kwocie 14 501 415 PLN oraz 1 723 108 PLN, które w poprzednich okresach nie były wykazywane jako odzyski z powodu braku przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami zależnymi i funduszami własnymi.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:01

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej