12 marca 2024

12 MARCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 5/2024 – Wybrane, wstępne i niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2023

Zarząd Capitea S.A. (Emitent, Spółka) przedstawia informacje o wybranych wstępnych i niezaudytowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Capitea za 2023 rok:

  • wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Capitea wynosi 60 mln zł,
  • wstępne, szacunkowe skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej Capitea wynoszą 118 mln zł,
  • wstępna szacunkowa wartość aktywów Grupy Kapitałowej Capitea wynosi 580 mln zł.

Przedstawione dane finansowe mają charakter wstępny oraz szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku przygotowywania skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Capitea oraz badania go przez biegłego rewidenta.

Emitent informuje, iż dane zaudytowane przedstawione zostaną w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Capitea za 2023 rok, którego publikacja została przewidziana na 30 kwietnia 2024 roku.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:38

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016