14 lipca 2023

14 LIPCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 27/2023 – Odzyski za II kwartał 2023 r. oraz za I półrocze 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w II kwartale 2023 r. oraz I półroczu 2023 r. przez Grupę Kapitałową Capitea. Odzyski Grupy Kapitałowej Emitenta w II kwartale 2023 r. wyniosły 45 117 971 PLN.

mln PLN
II kwartał 2023 II kwartał 2022 Dynamika zmian
45,1 46,1 98%
mln PLN
I – II kwartał 2023 I – II kwartał 2022 Dynamika zmian
87,3 85,1 103%

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:05

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej