18 kwietnia 2024

18 kwietnia 2024, NUMER RAPORTU 10/2024 – Odzyski za I kwartał 2024

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w I kwartale 2024 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski Grupy Kapitałowej w I kwartale 2024 r. wyniosły 37 524 488 PLN.

mln PLN

I kwartał 2024  I kwartał 2023   Dynamika zmian

37,5                      42,2                   89%

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 15:58

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej