27 listopada 2023

27 LISTOPADA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 39/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się 27 listopada 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 27 listopada 2023 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w Warszawie,  któremu przysługiwało 5.795.121 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 67,12% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 5,79% w ogólnej liczbie głosów.

2. California Public Employees Retirement System z siedzibą w Sacramento Ca, któremu przysługiwało 2.084.278 głosów z posiadanych akcji, co        stanowiło 24,14 % w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 2,08 %  ogólnej liczbie głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:01

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej