16 lipca 2021

16 LIPCA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 22/2021 – Odzyski za II kwartał 2021 r.

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w II kwartale 2021 r. przez Grupę Kapitałową Getback.

Odzyski za II kwartał 2021 r. wyniosły: 51 550 459 PLN.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:12

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej