20 stycznia 2023

20 STYCZNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 2/2023 – Odzyski za IV kwartał 2022 r. oraz za rok 2022

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w IV kwartale 2022 r. oraz w 2022 roku przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2022 r. wyniosły 44 019 165 PLN, na co składała się suma odzysków w okresie raportowym w wysokości 36 489 267 PLN oraz odzyski w kwocie 7 529 898 PLN, które z powodu braku możliwości ich wcześniejszego rozpoznania, nie zostały wykazane jako odzyski w okresach poprzednich. Odzyski w całym roku 2022 wyniosły 166,4 mln zł.

mln PLN
IV kwartał 2022 IV kwartał 2021 Dynamika zmian
44 38,6 114%
mln PLN
I – IV kwartał 2022 I – IV kwartał 2021 Dynamika zmian
166,4 182,1 91%

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 8:50

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej