29 marca 2024

29 MARCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 6/2024 – Realizacja wypłaty 8. raty układowej oraz przyspieszonej wypłaty części 9. raty układowej

Zarząd Capitea S.A. (”Emitent”, „Spółka”) informuje, że do dnia 29 marca 2024 r. Emitent zrealizował wypłatę całości ósmej raty układowej („wypłata raty układowej”) oraz przyspieszoną wypłatę części tj. 10% dziewiątej raty układowej („przyspieszona wypłata raty układowej”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), płatność ósmej raty układowej przypadała na 29 marca 2024 r.

Na wypłatę raty układowej oraz przyspieszonej raty Emitent przeznaczył 35,1 mln zł, z czego:

  • 28,7 mln zł tytułem 8 raty układowej, w tym 28 mln zł zostało wypłaconych na rzecz obligatariuszy
  • 6,4 mln zł tytułem 10% 9 raty układowej, w tym 6,3 mln zł zostało wypłaconych na rzecz obligatariuszy

Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty ósmej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu. Różnica pomiędzy kwotą wypłaconą a planowaną tj. 35,3 mln zł wskazaną w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 26 lutego 2024 r wynika z różnic kursowych.

Na płatności od pierwszej do ósmej raty i 10% z 9 raty układowej Spółka przekazała łącznie kwotę 173,8 mln zł.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:12

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej