27 stycznia 2023

27 STYCZNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 5/2023 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 26 stycznia 2023 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 12:01

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej