14 kwietnia 2021

14 kwietnia 2021, NUMER RAPORTU ESPI 10/2021 Odzyski za marzec 2021 r., zmiana podejścia raportowania odzysków z miesięcznego na kwartalny

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w marcu 2021 r.

Odzyski za marzec 2021 r. wyniosły: 19 298 741 PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, że począwszy od niniejszego raportu przechodzi na kwartalny tryb prezentacji odzysków, który odpowiada standardom raportowania pozostałych spółek publicznych z branży Emitenta.

Odzyski za pierwszy kwartał roku 2021 r. wyniosły 47 409 048 PLN

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:27

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej