22 maja 2024

22 maja 2024, NUMER RAPORTU 15/2024 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.
• Pierwotna data publikacji wskazanego raportu była ustalona na dzień 28 maja 2024 r.
• Nowy termin przekazania raportu, o którym mowa powyżej to 27 maja 2024 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej