13 października 2023

13 PAŹDZIERNIKA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 34/2023 – Odzyski za III kwartał 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w III kwartale 2023 r. oraz narastająco w okresie I – III kwartał 2023 r. przez Grupę Kapitałową Capitea. Odzyski Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartale 2023 r. wyniosły 40 392 193 PLN.

mln PLN
III kwartał 2023 III kwartał 2022 Dynamika zmian
40,4 37,3 108%

 

mln PLN
I – III kwartał 2023 I – III kwartał 2022 Dynamika zmian
127,7 122,4 104%

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:08

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej