03 sierpnia 2023

3 SIERPNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 29/2023 – Zawarcie przez Capitea S.A. sześciu umów zastawu rejestrowego

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”, „Zastawca”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. Spółka zawarła z DJM Trust Sp. z o.o. z/s w Warszawie („Zastawnik”), sześć umów zastawu rejestrowego na aktywach Spółki („Umowy Zastawnicze”) tj. na:

a. 6 000 Certyfikatach Inwestycyjnych serii F1 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.350 PLN każdy;

b. 12 000 Certyfikatach Inwestycyjnych serii F2 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.350 PLN każdy;

c. 24 000 Certyfikatach Inwestycyjnych serii F3 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.350 PLN każdy;

d. 23 000 Certyfikatach Inwestycyjnych serii G1 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.400 PLN każdy;

e. 22 500 Certyfikatach Inwestycyjnych serii G2 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.400 PLN każdy;

f. 22 500 Certyfikatach Inwestycyjnych serii G3 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.400 PLN każdy;

Na podstawie Umów Zastawniczych w celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych Wierzycieli (tj. wierzycieli Zastawcy należących do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 oraz Grupy 7 zgodnie z postanowieniami Układu) wobec Zastawcy, Zastawca ustanowił na ww. aktywach zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia. Każdy z zastawów został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

Zawarcie przez Emitenta Umów Zastawniczych związane jest z konsolidacją aktywów, których właścicielem są fundusze własne Spółki. Emitent pozostaje wyłącznym uczestnikiem funduszu Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:12

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej