29 września 2023

29 WRZEŚNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 33/2023 – Realizacja płatności siódmej raty układowej

Zarząd Capitea S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że do dnia 29 września 2023 r. Emitent zrealizował wypłatę siódmej raty układowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. Układ”_, płatność siódmej raty układowej przypadała na 30 września 2023 r.

Emitent przeznaczył na wypłatę siódmej raty układowej łącznie kwotę 34,4 mln zł. Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty siódmej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu. Różnica pomiędzy kwotą wypłaconą a planowaną tj. 34,5 mln zł wskazaną w raporcie bieżącym nr 25/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r wynika z różnic kursowych.

Na płatności od pierwszej do siódmej raty układowej Spółka przekazała łącznie kwotę 138,6 mln zł.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej