18 października 2021

18 PAŹDZIERNIKA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 31/2021 – Odzyski za III kwartał 2021 r.

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w III kwartale 2021 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski za III kwartał 2021 r. wyniosły: 44 556 236 PLN.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:24

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej