28 czerwca 2023

28 CZERWCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 25/2023 – Przyspieszona wypłata 7. raty układowej

Capitea S.A (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 28 czerwca 2023 r. uchwały w przedmiocie przyspieszonej wypłaty 7-tej (siódmej) raty układowej wynikającej z układu zatwierdzonego na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. wydanego w toku przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki, o sygn. akt VIII GRp 4/18 (dalej: ,,Układ”). Przyspieszona wypłata 7. raty układowej rozpocznie się w dniu 11 lipca 2023 r. a na jej wypłatę Emitent zamierza przeznaczyć 34,5 mln zł.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:20

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej