19 grudnia 2016

19 GRUDNIA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 10/2016 – Zapłata ceny wynikającej z I etapu umowy przelewu znaczącego portfela wierzytelności bankowych

Zapłata ceny wynikającej z I etapu umowy przelewu znaczącego portfela wierzytelności bankowych.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016, Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta „Podmiot Zależny” dokonał terminowo płatności ceny wynikającej z pierwszego etapu umowy przelewu niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł „Wierzytelności”. Tym samym na Podmiot Zależny została przeniesiona własność portfeli wierzytelności wchodzących w skład Wierzytelności, objętych pierwszym etapem. Jak wcześniej Emitent informował, własność pozostałych portfeli składających się na Wierzytelności zostanie przeniesiona na Podmiot Zależny po zapłacie pozostałej kwoty zgodnie z harmonogramem określonym przez strony w umowie przelewu.

 

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016