19 grudnia 2016

19 GRUDNIA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 9/2016 – Pozyskanie finansowania przez podmiot zależny

Pozyskanie finansowania przez podmiot zależny.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016, Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. podpisana została umowa, na skutek wykonania której podmiot z grupy kapitałowej Spółki („Podmiot”) pozyskał finansowanie w wysokości do 105 mln zł („Finansowanie”). Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności. Finansowanie uzyskane w wyniku emisji obligacji zostało udzielone Podmiotowi przez podmiot spoza grupy kapitałowej Spółki, który objął powyższe obligacje zwykłe na okaziciela w trybie dedykowanej emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Warunki Finansowania, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w przypadku takich umów. Oprocentowanie równe jest zmiennej stopie WIBOR powiększonej o stałą marżę. Zabezpieczenie Finansowania obejmuje wskazane w umowie zastawy rejestrowe oraz inne standardowe formy zabezpieczenia.

 

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016