08 listopada 2016

8 LISTOPADA 2016, NUMER RAPORTU ESPI 4/2016 – Wygranie przetargu na zakup znaczącego portfela wierzytelności bankowych

Wygranie przetargu na zakup znaczącego portfela wierzytelności bankowych.

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. powziął informację, że podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta wygrał przetarg na zakup znaczącego portfela niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej równej ponad 1 mld zł. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Emitenta jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywa. Umowa zostanie podpisana pod warunkiem uzgodnienia jej ostatecznych zapisów. Emitent poinformuje o ewentualnych istotnych zdarzeniach niestanowiących typowych konsekwencji wygrania przetargu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016